Dołącz do zespołu iPS Team

Codziennie wspieramy naszych klientów w procesie rozwoju. Zmieniamy ich świat w bardziej nowoczesny, bardziej bezpieczny, po prostu lepszy. 

Zostań częścią naszego zespołu, sprawdź obecnie prowadzone rekrutacje!

Dlaczego iPS TEAM?

W organizacji na każdym poziomie pozostajemy wierni wartościom, którymi dzielimy się z naszymi Klientami.  Stawiamy na ROZWÓJ, dzięki czemu możemy zapewniać bezpieczeństwo, kompleksowość i doświadczenie w każdym działaniu.

Rozwój firmy jest dla nas tożsamy z rozwojem pracowników. Staramy się wspierać zespół zarówno pod kątem kluczowych kompetencji jak i w obszarach, które podwyższają komfort pracy oraz budują pozytywną i kreatywną atmosferę w pracy.

 

Kierownicy Działu Aplikacji Programowych, iPS Control®

Wzajemny szacunek wobec każdego, to najważniejsza zasada.

Budujemy interdyscyplinarny zespół łączący wiele dziedzin specjalistycznej wiedzy. Pracujemy nad tym, aby wspierać pomysły, inicjatywy wewnętrzne oraz nowe perspektywy.

Budujemy wiedzę, zyskujemy niestandardowe doświadczenia, dzięki czemu potrafimy  rozwiązywać najtrudniejsze problemy klientów.

Wiemy, że POZYTYWNA ENERGIA jest niezmiernie ważna w codziennej pracy!

Przebywanie wśród osób, które wspólnie sobie kibicują i wspierają w codziennej pracy, ułatwia pracę i pomaga przy pokonywaniu wyzwań i trudności w codziennej pracy.

Żyjemy w czasach gdzie pewna jest tylko zmiana. Powoli zaczynamy się uczyć nowych realiów jednakże dla naszych pracowników stawiamy na STABILNOŚĆ.

Wiemy, że kreatywna praca wymaga spokojnego umysłu. Nasz układ jest prosty, Twoje zaangażowanie przekłada się na STABILNOŚĆ pracy z naszej strony.

Staramy się pomagać na co dzień każdemu z osobna aby mógł dobrym humorem pozytywnie rezonować na innych.

Robimy to poprzez:

  • dofinansowanie do aktywności sportowych,
  • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej,
  • wspólne integracje,
  • wspólne rogrywki piłkarzyki dla relaksu,
  • szkolenia team buliding,
  • wspólna gra online

APLIKUJ nawet jeśli nie mamy aktywnego ogłoszenia !

W iPS Control idealnie odnajdą się osoby pracujące na stanowisku programisty/automatyka, projektanta AKPiA ale również kierownika projektów z zakresu sterowania i automatyki.

Wizartec realizuje projekty technologiczne pod klucz bądź modernizuje już istniejące instalacje, dlatego to dobre pole do rozwoju dla inżynierów projektu, projektantów, konstruktorów.

PiDT zrzesza zespół pracujących nad konstrukcja maszyn na końcach linii produkcyjnych, stąd inżynier konstruktor, automatyk mający doświadczenie w rozwiązaniach z robotami czy cobotami będzie zawsze mile widziany.

Servicon zaprasza do współpracy osoby, które odnajdują się w roli inżyniera serwisu.

Nasz proces rekrutacyjny

  1. Po przesłaniu do nas CV, nasz dział odpowiedzialny za wskazana rekrutację skontaktuje się z Tobą w przeciągu 2 tygodniu. Będzie to szybciej, jeżeli będzie tzw. Perfect match! 
  2. Pierwsza rozmowa będzie zdalnie celem weryfikacji Twojej motywacji do pracy z nami oraz wstępnego sprawdzenia Twoich kompetencji.
  3. Druga rozmowa w naszej siedzibie z bezpośrednim przełożonym. Na tej rozmowie będziemy bardziej dociekliwi co do Twoich umiejętności.
  4. Następnie po wskazanym przez Nas czasie otrzymasz od nas feedback, telefon bądź mail informujący czy zaczynamy wspólną współpracę.

Benefity, które wesprą Cię w codziennym działaniu !

Karta multisport
Prywatna opieka medyczna
Dofinansowanie do języków obcych
Dostęp do literatury fachowej
Owoce w poniedziałki
Parking dla pracowników
Dobra kawa z ekspresu
Integracja na mieście
Szkolenia team building
Wspólna gra online czy w planszówki
Stacja ładowania samochodów elektrycznych

Skontaktuj się z nami!

iPS Team
ul. Poznańska 23
Jasin 62-020 Swarzędz
T + 48 61 840 80 26 
lub na adres e-mail: rekrutacja@ipsteam.pl

Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. Prosimy o dopisanie klauzuli RODO.

W każdej treści maila oraz w strukturze CV prosimy o umieszczenie klauzuli informacyjnej:

Treść zgody do CV/zgoda na przetwarzanie danych musi obejmować: „W związku z ogłoszeniem z dnia [***] w sprawie rekrutacji na stanowisko [***] w spółce IPS Team adres: ul. Poznańska 23-25, 62-020 Jasin, KRS numer 0000361351”) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej przekazywanej spółce iPS Team., w celu przeprowadzenia procedury rekrutacyjnej. Jednocześnie potwierdzam, że zapoznałam/zapoznałem się i zrozumiałam/zrozumiałem treść „Informacji o administratorze danych osobowych”, dołączonej do ogłoszenia rekrutacyjnego.” 

„Informacje o administratorze danych osobowych udzielane w związku z otwarciem procesu rekrutacyjnego na stanowiska

ogłoszonym w dniu 05.06.2018

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, dalej zwanego „Rozporządzeniem”) informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie spółka iPS S.A. adres: ul. Poznańska 23-25, 62-020 Jasin, KRS numer 0000361351 (dalej zwana „Administratorem”). Kontakt z Administratorem jest możliwy w drodze korespondencji listownej na adres podany powyżej bądź w formie elektronicznej na następujący adres: RODO (w domenie internetowej) ipsteam.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystane przez Administratora jedynie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które Pan/Pani składa dokumenty aplikacyjne. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać także wykorzystane przez Administratora na potrzeby kolejnych rekrutacji, które będą miały miejsce do upływu terminu wskazanego poniżej, w którym dane osobowe będą pozostawały w dyspozycji Administratora.

Proces rekrutacyjny trwać będzie 24 miesiące od daty jego ogłoszenia.

Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana następujących danych osobowych: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia – stanowi art. 221 § 1 kodeksu pracy. Podstawą prawną do przetwarzania pozostałych podanych przez Panią/Pana danych osobowych będzie stanowiła Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

 

Dane osobowe przekazane przez Panią/Pana na potrzeby postępowania rekrutacyjnego będą udostępniane jedynie osobom bezpośrednio zaangażowanym u Administratora w proces rekrutacji.

Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe będą w dyspozycji Administratora przez okres trwania procesu rekrutacyjnego, po czym zostaną trwale usunięte.

W dowolnym momencie posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięta zgoda w dowolnym momencie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych z prawem, którego dokonano na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy Rozporządzenia.

Przekazanie przez Panią/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest dobrowolne, jednakże brak przekazania Administratorowi Pani/Pana danych osobowych spowoduje, że Pani/Pana kandydatura nie będzie brana pod uwagę w procesie rekrutacyjnym. „

Działamy od 1998 roku

bezpieczeństwo + kompleksowość + doświadczenie

Branże:

Spożywcza, cukiernicza, zbożowo-młynarska
Wytwórnie pasz
Chemiczna
Gumowa
Maszynowa i elektroniczna
Budowlana
Papiernicza
Produkcja paliw alternatywnych (biodiesel)
Recykling

Copyright ® iPS S.A. 2022 iPS Team-Global tech project integration and management