Badania i Rozwój

Zaawansowane rozwiązania technologiczne

Działalność B+R w iPS Team

W ramach wieloletniej globalnej działalności biznesowej, w wielu różnych branżach oraz sektorach, przeprowadziliśmy szereg projektów badawczo rozwojowych. W początkowych latach działalności większość działań badawczo rozwojowych wynikała z natury pracy dla naszych Klientów. To oni zlecając nam ambitne projekty opierające się o stosunkowo mało rozpoznane obszary automatyki i robotyki wymuszały na nas często konieczność poszukiwań innowacyjnych rozwiązań. 

Z biegiem lat poznawaliśmy specyfikę działań B+R, rozwijaliśmy nowe dziedziny z obszaru technologii przemysłowych. Wraz z kształtowaniem kultury organizacyjnej oraz cyklicznie poszerzającym się zespołem inżynierskim, zaczęliśmy dostrzegać jak wiele istotnych korzyści wiąże się z prowadzeniem aktywnych działań w tym obszarze. Poszukiwanie niestandardowych rozwiązań, odkrywanie nieznanych obszarów technologicznych, synergia płynąca z prowadzenia komplementarnych działań w różnych sektorach, efektywność zwinnego zarządzania zespołami inżynierskimi… pozwalają nam realizować nowe cele biznesowe Klientów, ale również odkrywają nieuświadomione potrzeby w ich codziennej pracy. 

Z pełną świadomością możemy wskazać, że dzięki podejmowanym inicjatywom badawczo rozwojowym bardzo pozytywnie wpływamy na podwyższenie wartości płynącej w pełnym łańcuchu biznesowym zaczynając od naszych dostawców usług i rozwiązań technologicznych,  aż do klientów oraz finalnych użytkowników nowych – innowacyjnych rozwiązań. 

Kompleksowo budujemy doświadczenie od 1998 roku, dzięki czemu możemy obecnie świadomie i pewnie prowadzić działania badawczo rozwojowe.

Działamy na bazie wielokrotnie sprawdzonych procedur, posiadamy sprawdzony zespół ekspertów wewnętrznych, którzy w ramach Laboratorium B+R współpracują ze sobą oraz z zewnętrznymi doradcami i zespołami w celu opracowania koncepcji i rozwiązań projektów badawczych. 

Zapewniamy przy tym pełne bezpieczeństwo procesu, B+R traktujemy jako podstawowe działania naszego biznesu.

iPS Team to obecnie kilka marek i zespołów, które w wybranych projektach prowadzą wspólne działania, a w innych kierują indywidualnymi pracami.

Obszarów aktywności biznesowej jest wiele począwszy od kompleksowych rozwiązań technologicznych, automatykę przemysłową, maszyny i urządzenia prototypowe, na usługach serwisowych kończąc. 

Obecnie prowadzimy blisko 40 inicjatyw B+R w ramach 4 projektów B+R.

Wśród najciekawszych możemy wymienić:

prototyp linii do produkcji gąbkowych wałków malarskich

projektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu sterowania procesami technologicznymi w młynie, w zakresie obejmującym procesy związane z produkcją w przedsiębiorstwie zbożowo-młynarskim oraz całokształt funkcjonowania młyna

prototyp maszyny do składania złącz elektrycznych

projektowanie układu sterowania instalacji do produkcji soli mineralnych opracowanie koncepcji, projektowanie, oprogramowanie oraz uruchomienie instalacji do produkcji karmy dla zwierząt

projektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu sterowania i automatyzacji produkcji bezpiecznych i wysokiej jakości pasz przemysłowych dla zwierząt hodowlanych

budowa i dostawa innowacyjnej linii pilotażowej do wytwarzania nowej generacji pasz w oparciu o polskie surowce białkowe takie jak nieobtłuszczone nasiona łubinu żółtego, łubinu białego, łubinu wąskolistnego, grochu, bobiku oraz soi; w ramach tego zadnia - opracowanie systemu sterowania i automatyki dla kompletnej linii mikronizacji pasz i instalacji dozowania.

opracowanie koncepcji układu linii technologicznej do rozładunku mięsa mrożonego, mieszania i przesyłu mięsa do obszarów suszenia

prace projektowe mające na celu optymalizację zużycia energetycznego istniejącego układu transferu mąki przez dobór i zastosowanie urządzenia o mniejszym współczynniku energii

badanie możliwości zaprojektowania i budowy prototypowej linii technologicznej do produkcji płyt wielkoformatowych (standard rynkowy) z materiałów 100% recyklat HDPE i/lub PP, z możliwością 100% ponownego zawrócenia materiału; badanie możliwości przeniesienia technologii do produkcji innych form oraz materiałów cyrkularnych; opracowanie algorytmu sterowania systemem podawania dodatków ułatwiających oczyszczanie zanieczyszczonego powietrza

Działamy od 1998 roku

bezpieczeństwo + kompleksowość + doświadczenie

Branże:

Spożywcza, cukiernicza, zbożowo-młynarska
Wytwórnie pasz
Chemiczna
Gumowa
Maszynowa i elektroniczna
Budowlana
Papiernicza
Produkcja paliw alternatywnych (biodiesel)
Recykling

Copyright ® iPS S.A. 2023 iPS Team-Global tech project integration and management